Binh Đoàn Pháp Sư

Thời gian: 21h15′ hằng ngày. Khi hệ thống có thông báo: “Binh Đoàn Pháp Sư và quái vật đang xâm chiếm lục địa Mu” tức là sự kiện đang diễn ra.

– Địa điểm: Devias :69 120, 70 123, 72 125, 74 125, 76 123, 76 120, 75 118, 73 116, 70 116, 68 118, 73 116, 70 116, 68 118, 71 123, 73 123, 74 121, 73 119, 71 118, 70 120, 71 122,74 123

– Vật phẩm nhận được: Ngọc Ước Nguyện, Ngọc Tâm Linh, vật phẩm hoàn hảo (Excellent Item)…


Vị trí xuất hiện Binh Đoàn Pháp Sư

Hình ảnh Binh Đoàn Pháp Sư

Sự Kiện Trong Game