Thời gian diễn ra sự kiện: 19:30 Thứ 2 hàng tuần

Khi đến giờ diễn ra sự kiện. Ae cần phải di chuyển lên Maps Crywolf. Sau đó di chuyển đến khu vực tượng sói.

Ae có 5 phút để chuẩn bị trước khi pháo đài sói tấn công. Trong khi tham gia pháo đài sói phải có ít nhất 1 acc là Thánh Nữ, Để cho kết giao bảo vệ pháo đài sói. Sau khi kết giao Acc thánh nữ này phải đứng nguyên tại vị trí, hoặc nếu các thánh nữ bị tiêu diệt hết thì nhiệm vụ sẽ thất bại.

Bạn có tối đa 3 p để kết giao và chuẩn bị trước khi quái vật tấn công.

Sau khi quái vật bắt đầu tấn công tượng sói. Những class không kết giao sẽ phải đánh đuổi quái vật. Trong đó phải tiêu diệt các xe bắn tên để các Thánh Nữ kết giao không phải chịu nhiều sát thương

Các bạn chia ra để dame quái trong thành và bên ngoài thành tại khu vực đánh dấu màu vàng.

Sau khi quái xuất hiện bạn cần phải giết được 12 Nữ Tư Tế. Trước khi boss chính xuất hiện tấn công vào tượng đài sói

Sau khi bạn tiêu diệt xong 12 Nữ tư tế thì có thể train quái và đợi đến 5 phút cuối cùng trong sự kiện boss chính sẽ xuất hiện. boss chính sẽ xuất hiện trong thành. Và bạn cần phải tiêu diệt boss trước khi nó phá hủy tượng sói.

Tiêu diệt được boss thì nhiệm vụ kết thúc

Trong quá trình diễn ra sự kiện, người chơi sẽ có cơ hội nhặt rất nhiều đồ ex hấp dẫn. Kết thúc sự kiện sẽ xếp hạng và thưởng điểm exp cho những người chơi tham gia

 

Sự Kiện Trong Game