Thỏ Ngọc (Blue Event)

Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Thỏ Trắng (Blue Event) Mu Online

– Thời gian diễn ra sự kiện: 20h Hàng ngày

– Thời gian xuất hiện: chỉ xuất hiện trong 5 phút. Khi có sự kiện sẽ có thông báo “Blue Event” bắt đầu trong game.

– Nhiệm vụ: Đi tìm và tiêu diệt tất cả Binh Đoàn Thỏ Trắng

– Địa điểm xuất hiện:

  •  Lost Tower 0 (196 103)

– Phần thưởng:

  • Ngọc hỗn nguyên (Jewel of Chao)
  • Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul)
  • Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life)

– Thỏ trắng có khả năng tấn công Băng: Giảm tốc độ di chuyển

Sự Kiện Trong Game