Giờ Vui Vẻ

Nội dung sự kiện:
– Vào những khoảng thời gian nhất định, hệ thống sẽ tự động tăng thêm điểm kinh nghiệm và tỉ lệ rớt đồ.
– Tăng Kinh nghiệm:  +20%
– Tăng tỉ lệ Rớt đồ: + 20%
Thời gian diễn ra sự kiện
19h – 22h hằng ngày
Sự Kiện Trong Game