Thời Gian Tổ Chức:

Bắt đầu lúc : 10:00 ngày 1/8/2020

Nội Dung Sự Kiện:

• Mỗi ngày sẽ chọn ra TOP 3 nhân vật có số lần reset nhiều nhất. Nằm trong bảng TOP Bá Đạo ( Ngày, Tuần , Tháng )

Phần Thưởng:

♦ Lưu ý:

 • Không giới hạn Reset tính TOP
 • Ngọc Hỗn Nguyên, Ngọc Sáng Tạo, Lông Vũ nhận được sẽ nằm trong ngân hàng.
 • Bùa EXP : Nếu nhân vật đang sử dụng bùa sẽ được cộng thêm thời hạn sử dụng.
  Nếu nhân vật chưa có bùa hoặc đã hết hạn sẽ được tặng Bùa Thiên Sứ
 • Item không thời hạn : Sau khi nhận sẽ được chuyển vào Rương đồ chung
 • Item có thời hạn : Đến Server 1, Lorencia, giao dịch với NPC ReWard (143, 138) để rút Item.
  Lưu ý : Phải rút ngay Item có thời hạn sau khi nhận thưởng, nếu để qua ngày không rút phần thưởng sẽ mất.
 •  Thời hạn nhận giải thưởng : trong 1 Ngày khi đoạt giải thưởng.
  Nếu không nhận trong thời hạn này, giải thưởng bị mất, BQT hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
SỰ KIỆN