Nội Dung Event:

Trong quá trình chơi, Khi bạn đạt các mốc Reset : 50, 100, 150, 200 bạn sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng tại Event “Thăng Cấp Nhận Thưởng”

Phần Thưởng Event:

Phần thưởng sẽ được chuyển đến hòm đồ chung. Vui lòng để ý kỹ chỗ trống trong hòm đồ chung trước khi nhận giải thưởng.

SỰ KIỆN