Hướng dẫn sử dụng hệ thống auto party

Giờ đây bạn có thể rảnh tay với chế độ auto party. Cụ thể là hệ thống tự động lựa chọn và chấp nhận và tổ nhóm theo yêu cầu của bạn.

Setup Hệ Thống Auto Party

B1: Ấn vào icon “Hệ thống party” ở phía trên bên phải màn hình
B2: Chọn lever tối đa mà bạn muốn party cùng
B3: Lựa chọn class. Tức là số người bạn muốn tổ đội cùng
B4: Chọn các hệ phải mà bạn muốn party cùng
B5: Ấn oke để kết thúc quá trình setup

Party Với Những Người Auto Party

Đối với những người sử dụng tính năng auto party thì bạn không thể party với họ theo cách thông thường được. Lúc này bạn cần sử dụng bảng “Tìm nhóm” và lựa chọn người bạn muốn party.

HƯỚNG DẪN