Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3

 • Level yêu cầu: 150
 • Người chơi phải đến Devias nói chuyện với NPC Sevina (183.31) để nhận nhiệm vụ.
 • Phần thưởng:
  1. – Chiến Binh thành Kỵ Sĩ
  2. – Phù Thủy thành Pháp Sư
  3. – Tiên Nữ thành Thánh Nữ
  4. – Thuật Sĩ thành Thuật Sư
Gặp NPC Sevina nhận nhiêm vụ lột xác
NPC Sevina (183.31)
  • Nhiệm vụ được chia làm 2 giai đoạn:
   1. Giai đoạn đầu tiên:
Giai đoạn một tìm cuốn sách đế vương
Cuốn sách đế vương
   •  Yêu cầu nhân vật đi tìm Cuốn Sách Đế Vương và phí tổn 1 triệu zen
   •  Nơi tìm: Lost Tower1
   •  Sau khi tìm thấy Cuốn Sách Đế Vương, nhân vật phải quay về gặp Sevina để trao nó cho cô ta và nhận 10 điểm thưởng rồi nhận nhiệm vụ giai đoạn 2.
  1. Giai đoạn thứ hai:
Item yêu cầu giai đoạn 2 nhiệm vụ lột xác
Thanh gươm gãy
Item quest cho nhiệm vụ lột xác
Nước mắt tiên nữ
Đồ nhiệm vụ
Linh hồn phù thuy
Quest item mu 1
Con Mắt Abyss
   • Phần 2 của nhiệm vụ yêu cầu nhân vật tìm các món đồ tùy thuộc vào chủng tộc:
   • Chiến Binh tìm  Thanh gươm gãy
   • Phù Thủy tìm Linh hồn phù thủy
   • Tiên Nữ tìm Nước mắt tiên nữ
   • Thuật Sĩ tìm Con mắt Abyss
   • Nơi tìm: Lost Tower 7

NHIỆM VỤ LỘT XÁC LẦN 2 – LEVEL 220: CHIẾC NHẪN VINH QUANG

 • Level yêu cầu: 220
 • Nơi nhận nhiệm vụ: NPC Marlon (Lorencia, Devias, Noria, Atlans)
 • Dành cho các chủng tộc: Kỵ Sĩ, Pháp Sư, Thánh Nữ, Thuật Sư
 • Phần thưởng:
  • – Kỵ Sĩ học thêm Kỹ năng Liên Hoàn (Combo DK) và Chém Băng.
  • – Thánh Nữ có khả năng học thêm Vô Định Tiễn (bắn không tốn cung tên) và Liên Hoàn Tiễn.
  • – Pháp Sư có khả năng học thêm Phép Tăng Ma Lực và Bùng Nổ Năng Lượng.
NPC Marlon làm nhiệm vụ mu lần 2 level 220
NPC Marlon xuất hiện ngẫu nhiện tại ((Lorencia, Devias, Noria, Atlans)
 • Giai đoạn 1:
  • Tìm chiếc nhẫn vinh quang giai lại cho NPC Marlon.
Item yêu cầu cho nhiệm vụ 220 trong mu
Chiếc nhẫn vinh quang
  • Nơi tìm: Đánh quái tại map Tarkan. Hoặc bạn về shop ở Lorencia mua.
 • Giai đoạn 2 (Chỉ dành cho Kỵ sĩ):
  • Tìm viên ngọc cổ và giao lại cho NPC Marlon
Item yêu cầu của nhiệm vụ level 220
Viên ngọc cổ
  • Nơi tìm: Tarkan hoặc bạn ề shop ở Lorencia mua.

NHIỆM VỤ LỘT XÁC LẦN 3 – THĂNG CẤP MASTER

 • Yêu cầu:
  • Level: 380 trở lên
  • Giai đoạn 2 và 3 : Level 400
 • Đã hoàn thành nhiệm vụ lột xác 1 và 2
 • Nơi nhận: NPC Debin tại Crywolf (288,48) hoặc Lorencia
 • Phần thưởng:
  • Kỵ Sĩ (Blade Knight) thành Thiên Tướng (Blade Master)\
  • Pháp Sư (Soul Master) thành Thiên Sứ (Grand Master)
  • Thánh Nữ (Muse Elf)thành Thiên Nữ (High Elf)
  • Thuật Sư (Bloody Summoner) thành Phục Ma pháp sư (Dimension Master)
  • Chúa Tể (Dark Lord) thành Thiên Vương (Lord Emperor)
  • Đấu Sĩ (Magic Gladiator) thành Thiên Kiếm (Duel Master)
  • Thiết Binh (Rage Fighter) thành Quyền Vương (Fist Master)
Debin NPC nhận nhiệm vụ Master
NPC Debin tại Ctywolf
 • Giai đoạn 1: Tìm sừng quỹ vương, trái tim dơi lửa, lông phượng hoàng và giao lại cho NPC Debin
Nhiệm vụ Master Mu
Yêu cầu giai đoạn 1
  • Nơi tìm:
   1. Sừng Quỷ Vương: Map Aida đánh bại Quỷ Vương (193,167 )
   2. Trái tim dơi lửa: Map Tarkan đánh bại Dơi lửa (161,225)
   3. Lông phượng hoang: Map Icarus đánh bại Phượng Hoàng Lửa
   4. Hoặc bạn về shop ở Lorencia mua cho lẹ.
 • Giai đoạn 2: Nhận nhiệm vụ đánh quái trên Barrack mỗi loại 20 con. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin
Yêu cầu nhiệm vụ Master giai đoạn 2
Nhiệm vụ Master giai đoạn 2
Quái vật cần tiêu diệt cho nhiệm vụ Master
Mỗi loại tiêu diệt 20 con
 • Giai đoạn 3: Tiêu diệt Dark Elf (Map Refuge). Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin
Tiêu diệt Boss Dark Elf, thăng cấp Master level.
Dark Elf
HƯỚNG DẪN