Team vs Team

Thời gian diễn ra sự kiện: 21h hằng ngày

Thời gian diễn ra. 5 phút chuẩn bị, 10 phút chiến đấu.

Đến NPC Sứ Giả Chiến Tranh ( lorencia 150 137)

Đội hình sẽ được chia ngẫu nhiên làm 2. quý game thủ có 5 phút để chuẩn bị trước khi đấu tưởng Team vs Team bắt đầu.

trong thời gian diễn ra hoạt động, 2 phe đỏ và xanh sẽ pk nhau, mỗi một mạng giệt được sẽ được tính là 1 điểm. Kết thúc thời gian 15p pk. Bên nào có chỉ số pk lớn hơn sẽ là bên dành thắng lợi và mỗi người bên đó sẽ được thưởng box kundun 5. Bên thua sẽ không được gì.

Sự Kiện Trong Game