Sự Kiện Dopple

Thời gian diễn ra sự kiện: Bất cứ khi nào bạn có vé

Nội dung sự kiện

Mang vé Dopple đến Elbeland tìm gặp NPC Lugard (48 215 ) bọn bước vào

Nội dung của sự kiện là bạn sẽ phải pk quái, không để tối đa 3 con quái đi vào vòng tròn này. Nếu hết thời gian bạn bảo vệ thành công sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn. Nếu để 3 con quái đi vào vòng tròn thì nhiệm vụ thất bại

 

Sự Kiện Trong Game