Ép Sói Tinh

Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir)

♦ Giới thiệu sói tinh (Fenrir) trong game Mu Online

Sói Tinh Fenrir làm tăng tốc độ di chuyển và có khả năng làm thiệt hại độ bền vật phẩm của đối phương, tùy thuộc vào đặc tính của từng Fenrir sẽ có những đặc tính khác nhau.

  • Sói đỏ (sói thường): Không có tính năng đặc biệt.
  • Sói đen (sói tấn công): Cộng thêm 10% sát thương cuối cùng.
  • Sói xanh (sói phòng thủ): Hấp thụ 10% sát thương cuối cùng.
♦ Ép sói tinh thường (sói đỏ)

Sói tinh thường

Bước 1: Tạo Mảnh Sừng

Nguyên liệu cần thiết:– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.
– Chú Thích: 
– Splinter of Armor (Mảnh vỡ áo giáp) và Bless of Guardian (Bảo hộ của Nữ thần) được tìm thấy khi sắn bắn ở Crywolf.
– Nếu thành công, nhận được 1 mảnh sừng.
– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Bước 2: Tạo Sừng Gãy

Nguyên liệu cần thiết:– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.
– Chú thích:
– Claw of Beast (Nanh thú) chỉ rớt ở Crywolf (Werewolf, Hammer Scout (Hero), Werewolf (Hero), Valam, Solam).
– Nếu thành công, nhận được 1 sừng gãy.
– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Bước 3: Tạo Sói Tinh Thường

Nguyên liệu cần thiết:

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.
– Chú thích:
– Nếu thành công, nhận được 1 linh hồn sói tinh.
– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

► Cách ép sói tinh tấn công (sói đen)

Nguyên liệu cần thiết:

Các bước tạo Sói Tinh tấn công

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.
– Chú thích:
– Chi phí Zen cho việc chế tạo Horn of Fenrir Black (linh hồn của sói) là 10.000.000 Zen.
– Nếu thành công, nhận được 1 sói tấn công.
– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
►Cách ép sói tinh phòng thủ (sói xanh)

Sói tinh phòng thủ

Nguyên liệu:

Các bước tạo Sói Tinh phòng thủ

– Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
– Chọn mục “Kết hợp bình thường”.
– Chú thích:
– Chi phí Zen cho việc chế tạo Horn of Fenrir Blue (linh hồn của sói) là 10.000.000 Zen.
– Nếu thành công, nhận được 1 sói phòng thủ.
 Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

►Sửa chữa và phục hồi sói tinh

– Có thể sửa chữa sừng của Fenrir nhưng không thể phục hồi.
– Sói Tinh mang độ bền tối đa (191), nếu bị tấn công thì tính bền giảm.
– Sử dụng Ngọc Ước Nguyện (Bless) để sửa chữa. Click chuột trái vào ngọc Bless, sau khi đặt trên Linh hồn Sói tinh thì có thể chọn sửa chữa hay không sửa chữa. Nếu việc sửa chữa thất bại thì ngọc Bless biến mất nhưng mà sừng của Fenrir không bị biến mất.

Ép Đồ