Summer Event

Thời gian diễn ra sự kiện: Update trong game
Sự kiện mùa hè là một sự kiện mà Ghost Flame Fire (Hỏa Diệm Quỷ) sẽ xâm chiếm lục địa Mu, khi tiêu diệt bạn sẽ có cơ hội nhận được Rất nhiều vật phẩm như là:
– Ngọc
– Zen
– Trang bị + May mắn.
Địa Điểm:
Lorencia 147 127
Sự Kiện Trong Game