Ép Quái Điểu

– Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100).
– Chọn dòng “Kết hợp thông thường”.
– Nguyên liệu:

Mounsters Op cơ bản:CHÚ THÍCH:
– Horn of Uniria (Kỳ Lân) phải có nguyên lượng máu nếu không Chaos sẽ không chấp nhận kết hợp
– Sừng của Uniria Dropea Apartir cấp 25
– Nếu thành công, Quái Điểu sẽ xuất hiện
– Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

– Tăng 15% Dmg & Wizard Dmg.
– Hấp thụ 10% lượng sát thương nhận được.
– Raid Skill (Chỉ được sử dụng bởi Dark Knight).

  • Op ngẫu nhiên:

– Max AG +50 tăng (Tăng AG thêm +50).
– Tăng tốc độ tấn công (Pháp thuật) +5 (Tăng tấn công +5).
– Nhận thêm 5% sát thương (Hấp thụ 5% sát thương nhận được).

Ép Đồ