Vào Cấm Địa Hoàng Gia

Maps cấm địa hoàng gia sẽ giúp các game thủ có thể train nhanh hơn. Hệ thống bãi quái dày đặc và xuất hiện liên tục. Ngoài ra tỷ lệ drop tại Cấm Địa Hoàng Gia cũng cao hơn so với các maps thông thường.

Bên cạnh đó quý game thủ có thể train đồ thần, Đồ hoàn hảo, Đồ 380 tại maps Cấm Địa Hoàng Gia. Để vào được cấm địa hoàng gia quý game thủ về Lorencia (131,127) . Nhìn lên sẽ thấy hình đầu rồng. Quý game thủ click chuột vào đó để vào Cấm Địa Hoàng Gia.

Chi phí mỗi lần vào Cấm Địa Hoàng Gia

Trong quá trình train, nếu quý game thủ đổi sever, rời mạng, hoặc bị chết sẽ đều bị đẩy về Thung Lũng Loren. Quý game thủ xin lưu ý.

HƯỚNG DẪN