Các Cách Kiếm Điểm Sôi Nổi

Cách Xem Điểm Sôi Nổi: Vào ngân hàng ( icon góc trên bên phải màn hình ingame)

Cách kiếm điểm Sôi Nổi:

Cách 1: Cứ online 30p Liên Tục Trong Game được tặng 1 sôi nổi ( nếu bạn online được 29p rồi đổi nhân vật là tính lại từ đầu )

Cách 2: Ăn boss Kundun được thưởng 10 sôi nổi

Cách 3: Ấn phím N và làm nhiệm vụ trong game sẽ được thưởng 1 sôi nổi / 1 nhiệm vụ. Có tối đa 2000 nhiệm vụ cho 1 nhân vật làm trọn đời.

 

HƯỚNG DẪN