Download Game

B1: Tắt toàn bộ các phần mềm Antiviruts nếu có trên máy bạn!

B2: Dowload Defender Control : Tại Đây

Sau đó cài đặt và chọn chế độ Disable Windows Defender

Bước 3: Download Game: Tại Đây
Link dự phòng ( trong trường hợp ko dowload đc link trên hoặc chậm) : Tại Đây   |   Hoặc Tại Đây

(Bạn chỉ cần download 1 bản duy nhất chơi được tất cả các cụm server tại muhanoi.org)

Bước 4: Đăng ký tài khoản:

Server Noria | Server Atlans (Mới)

Chưa được phân loại